top of page

Krønsj fra august - en god opplevelse!

Bevegelse og fysisk aktivitet er noe av det viktigste vi gjør for vår å opparbeide og opprettholde fysisk og psykisk helse. Bevegelse er også personlig og helt unik for alle. Hva du liker og hvordan du responderer på bevegelse handler om din opplevelse av det hele.

Vi er skapt for å bevege oss, likevel beveger vi oss stadig mindre og mer ensidig. Det prøver vi å gjøre noe med på Krønsj. Krønsj er et lite og personlig treningssted som aktivt jobber for opplevelsen.

Det er ikke bare kroppen og musklene våre som er avhengig av at vi beveger oss mer og mer variert. Stadig ser vi forskning som bekrefter at fysisk aktivitet og en sterk kropp gir oss mer enn sterke og utholdende muskler. Fysisk aktivitet gir oss psykisk velvære og bedre livskvalitet.

Krønsj utvider begrepet "trening". Vi skreddersyr bevegelses-økter til å bli en god opplevelse.

Livskvalitet handler om å kjenne på positive følelser som glede, mestring og mening. Mennesker er sosiale, og vi trenger hverandre for å føle tilhørighet og mening. På Krønsj trener vi sammen i grupper, hvor instruktøren skaper et trygt og inkluderende rom. Dette bidrar til at hver enkelt vil utfordre seg selv til å lære og mestre noe nytt.

Å være aktive sammen med andre bidrar til økt trivsel og godt humør. Vi øver på å være oppmerksomme både i egen kropp og på hverandre som en gruppe. Ved å lede oppmerksomheten både innover for å kjenne etter, og mot opplevelsen av å være en del av en gruppe, som beveger seg i takt med musikken. Vi bruker øyne og ører aktivt. "Å legge merke til" kan gi glede og en følelse av å være mer tilstede.

Å lære seg nye ting gir glede og stolthet. De som fortsetter å lære og utfordre seg selv sier oftere at de kjenner seg optimistiske og har håp og selvtillit. Å sette seg mål og nå dem gir en god mestringsopplevelse. Og målene trenger ikke å være kjempehøye.

​Å gi handler om å gjøre noe for andre. Alt fra å gi en vennlig kommentar til å bidra i et felleskap, styrker bånd mellom mennesker. Det gir økt livskvalitet. På Krønsj har vi en kultur og verdier som oppfordrer til dette på en naturlig og enkel måte. Vi er inkluderende, smilende, tydelige og vennlige. Oppfordrer til lave skuldre og respekt for seg selv og hverandre. Vi har ikke fokus på utseende eller prestasjon, og oppfordrer til at hver enkelt skal jobbe ut fra sitt utgangspunkt og med sine mål. Vi forteller deg ikke hva du skal oppleve eller kjenne, men veileder deg til og oppdage og kjenne etter.

Det vil ikke forundre oss om du opplever treningen og Krønsj som et sted med "godt miljø" med "god energi". Det tilrettelegger vi for, og skaper sammen hver gang vi møtes. Livet er for kort til å ikke være tilstede, selv når du trener. Så vi vil at den opplevelsen skal gi mer enn bare en morsom og effektiv treningsøkt. Krønsj beveger deg, hele deg!

Har du lyst til å teste ut Krønsj, meld deg på en time eller to på høst-semesteret med oppstart i august. Når du trener hos oss, er det faste timer du melder deg på, men vi har fine ordninger for å "ta igjen timer" du av en eller annen grunn ikke kan være med på. Da melder du deg på en annen time på nettet. Det er alltid satt av plasser på hver time til dette.

Velkommen!

Hva er Krønsj
Kom tilbake om en liten stund
Når innlegg er publisert, vil du se dem her.
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page