Krønsj instruktørkurs 6. og 7. januar 2018

Jobben som gruppeinstruktør er både engasjerende og spennende. Samtidig kompleks fordi den innebærer at du du må ferdigheter innen flere områder. Du skal både holde deg oppdatert på teorien og treningslæren, du skal finne musikken og lage programmene før du kan levere den videre til medlemmene på senteret. Neste steg er å levere hver gang du underviser, til et publikum som forandrer seg fra gang til gang. Du er utvikler, lærer, selger, personlig med hver enkelt og gruppa og skal i tillegg holde deg engasjert. - I prosess og utvikling hele tiden. De fleste av oss drives av et engasjement og lysten til å gjøre en forskjell for folk. Krønsj instruktørkurs tar for seg mange av de verktøyene du t

© 2018 by KRØNSJ AND CATSLIDE.

MOVES OF NORWAY - ORGNR.: NO999558763MVA