top of page

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Moves of Norway AS (Orgnr.: 999558763)

 

Denne personvernerklæringen forteller hvordan movesofnorway.no samler inn og behandler personopplysninger.

 

Movesofnorway.no, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer dette frem under hvert enkelt punkt i denne erklæringen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

 

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold hos movesofnorway.no, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

 

Moves of Norway deler ikke personopplysninger med andre, eller bruker opplysningene til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen.

 

Hva slags persondata samler vi inn

Vi samler inn og lagrer relevante personopplysninger vi trenger for å kunne behandle og betjene deg som kunde. Dette innebærer navn, adresse, mobil, epost samt ipadresse og dersom du er kunde på treningssenteret lagrer vi natuligvis informasjon om hvilke kurs/klasse du deltar i.

Hos noen av våre samarbeidspartnere kan det også lagres informasjon om hvilken netttilgang og nettleser som er brukt.

 

Hvordan og hvorfor samler vi inn persondata

Vi får dine persondata når du registrerer deg på ett av våre skjemaer. Det kan være ved kjøp av en fysisk vare eller påmelding/kjøp av et kurs, eller påmelding til en klasse på treningssenteret. Vi samler kun inn de persondata vi trenger for å utføre de tjenestene du etterspør. Se punktet over for hvilke date dette innebærer.

 

Hvordan og hvor lagrer vi dine data

Vi bruker tredjeparts samarbeidspartnere for å kunne levere tjenestene til våre kunder:

Wix.com som er vår plattform for nettbutikken kronsj.no.

Vi bruker også tjenester fra wufoo.com til å registerer deltaker på kurs og trening.

 

Dine data blir lagra på deres datasystemer/databaser. Disse ligger på sikre servere bak brannmurer.

 

Alle onlinebetalinger fra PayPal og Stripe bruker internasjonale standarder gitt av PCI Security Standards Council som er en felles plattform der blant andre Visa, MasterCard og American Express deltar.

 

Ifølge norske lover pålegges vi å lagre informasjon om våre transaksjoner i 5 år. Alle butikktransaksjoner vil derfor lagres i denne perioden.

 

Sikring av personopplysninger

Movesofnorway.no har rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting og sletting.

Derfor kan du være trygg på at movesofnorway.no lagrer dine personopplysninger på en betryggende måte.

 

Personopplysninger til tredjepart

Movesofnorway.no vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for movesofnorway.no. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil movesofnorway.no bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå.

Vi samarbeider med Posten for transport av varer. Vi utleverer kun personopplysninger som er nødvendig for at de skal kunne levere varene til deg. Informasjonen som deles med transportørene er navn, adresse, mobilnummer og evt ønsket utleveringssted.

 

Hvordan kontakter vi deg

I tillegg til de vanlige sosiale plattformene Facebook og Instagram, kan det være nødvendig å kontakte deg i forbindelse med en transaksjon, endringer i våre tjenster eller annen informasjon vi finner nødvendig å dele med deg. I tillegg kan vi bruke kontaktinformasjonen til spørreundersøkelse etc. I slike tilfeller vil vi bruke epost og sms for å kontakte deg.

 

Endringer i erklæringen

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, eller på selskapets nettside eller sosiale medier.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om personopplysninger kan du kontakte oss på e-post personvern@movesofnorway.no.

 

Ønsker du at movesofnorway.no skal rette eller slette dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av movesofnorway.no, så ta kontakt med oss på e-post personvern@movesofnorway.no

 

Postadresse:

Moves of Norway

Selvbyggerveien 10

0591 Oslo

 

Sist revidert: 19.06.2018

bottom of page